Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Za 2016 rok

Radni Rady Miejskiej

Bera Tadeusz - Przewodniczący Rady Miejskiej

Bilińska Mirosława

Borzuchowski Jarosław

Bruździak Tomasz

Dudzin Jacek

Gazda Waldemar

Hoch Henryk

Iwaniec Ryszard

Krajewski Piotr

Lesicki Zbigniew

Liberacki Jan

Majewska-Pawełko Agnieszka

Monist Anna

Podsiadło Tomasz

Połoniewicz Zbigniew

Rutkiewicz Anna

Sągol Dariusz

Skaskiewicz Marek

Taciak Grzegorz

Wasilewski Bartłomiej

Wawrzyński Cezary

Urząd Miejski

Najmowicz Czesław - Burmistrz Miasta Ostróda

Gesek Norbert - Zastępca Burmistrza

Struk Dariusz - Sekretarz Miasta

Bożęcka Marta - Skarbnik

Długosz Izabela - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Wiśniewska Agnieszka - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Ciarcińska Beata - Inspektor ds. dowodów osobistych - pierwsze oświadczenie majątkowe

Beata Ciarcińska - Inspektor ds. dowodów osobistych

Wawrzyniak Piotr

Jednostki podległe

Andrysiak Sławomir - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z o.o.

Czerkawski Maciej - Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Fiodorowicz Tadeusz - Prezes Zarządu Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie

Kordalewski Jacek - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostródzie

Pawłowski Julian - Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie

 

Jastrzębska Hanna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostródzie, Żłobka Miejskiego w Ostródzie

Lisowska Iwona - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Ostródzie

Bonisławski Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Dudzin Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

Piekutowska Mariola - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie - pierwsze oświadczenie majątkowe

Piekutowska Mariola - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie

Obrębska Jadwiga - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie