Dowód po raz pierwszy

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Dowód po raz pierwszy
Wersja z dnia

Dowód po raz pierwszy

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Beata Wiśniewska

Magdalena Kosecka

Miejsce załatwienia

 Urząd Miejski

Wydział Spraw Obywatelskich

pokój nr 104

w godzinach: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

89-642-94-54

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Dowód po raz pierwszy

 

Dowód osobisty to dokument , który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce musi mieć dowód osobisty.

Dowód osobisty może mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lata chce podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu , na przykład kraje strefy Schengen,Albania,Czarnogóra.

 Sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej ponieważ nowy wzór zawiera odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu.  Jedynie dla dzieci które nie ukończyły 12 roku życia wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w formie dokumentu elektronicznego:e-PUAP   Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Dziecko, które ukończyło 5 lat musi być obecne przy składaniu wniosku o dowód osobisty a w przypadku złożenia dokumentu elektronicznego przy odbiorze dowodu osobistego.

 Certyfikaty w  e-dowodzie :

• certyfikat , która pozwala uwierzytelnić w usługach online ma osoba , która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona.

By użyć certyfikatu potrzeba 4 -cyfrowego kodu PIN 1.

• certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym może mieć osoba pełnoletnia oraz która skończyła 13 lat ale o taki certyfikat wnioskuje rodzic i z podpisu może korzystać właściciel dowodu gdy ukończy 18 lat.

By użyć certyfikatu potrzeba 6-cyfrowego kodu PIN 2.

• certyfikat potwierdzenia obecności jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie.

By użyć certyfikatu nie potrzebujesz żadnego kodu PIN.

• certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.

 Dowód osobisty(e-dowód) jest ważny :

• 10 lat – dla osób, które ukończyły 12 rok życia,

• 5 lat – dla osób do 12 roku życia,

• 12 miesięcy – dla osób, od których pobranie odcisków palców jest chwilowo fizycznie niemożliwe

  CZY TWÓJ DOWÓD JEST GOTOWY - SPRAWDŹ

Miejsce odbioru

W siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek bądź w wyjątkowych przypadkach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inna niedającą się pokonać przeszkodą dowód osobisty odbierzesz w miejscu pobytu za pośrednictwem mobilnej stacji urzędnika.

Wymagane Dokumenty

1. fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  (wyjątkiem jest zdjęcie z nakryciem głowy o ile osoba na zdjęciu uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku) i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występuj przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4ustawy.
2. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowe powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

brak

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 671.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2021 r. poz. 1865)
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2070 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431).

 

Załączniki