Wygaszenie uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Wygaszenie uprawnienia - transportu drogowego taksówką
Wersja z dnia

Wygaszenie uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Wygaszenie uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresieprzewozu osób taksówką

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Osoba do kontaktu:

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane  dokumenty:

1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką  
• oryginał uprawnienia – licencja oraz wypis/ y

Opłaty:

 • opłacie skarbowej podlega: wydanie decyzji - 10 zł  oraz złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie - 17 zł. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się:

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

lub

 • opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Ostródzie ( terminal płatniczy znajduje się w pok. 103, 123 lub204G) potwierdzenie wniesionej opłaty należy załączyć do wniosku

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2022, poz. 2000 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162, ze zm.)

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku wydania decyzji stwierdzającej wygaszenie uprawnienia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Licencja wygasa w razie:

1) upływu okresu, na który została udzielona;

2) zrzeczenia się jej;

3) śmierci posiadacza licencji;

4) likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2 ww.ustawy.

 • Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia ww. uprawnienia.
 •  Przedsiębiorca jest obowiązany  zwrócić zezwolenie wraz z wydanymi do niego wypisami, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaszeniu wypisów z licencji stała się ostateczna.
 • Kto, będąc zobowiązany do zwrotu  licencji  lub wypisów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna   podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. 

Załączniki