Wersja obowiązująca z dnia

Petycje 2017

 Lp.

 Scan petycji

 Data złożenia

 Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

 Uwagi

 1.

Załącznik scan petycji 1

05.09.2017 Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa Przekazano do miejskich jednostek oświatowych - szkół podstawowych, zgodnie z treścią petycji

 

 2. Załącznik scan petcycji 2 15.09.2017 Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa Przekazano do miejskich jednostek oświatowych - szkół podstawowych, zgodnie z treścią petycji