Wersja nieobowiązująca z dnia

Petycje 2016

 Lp.

 Scan petycji

 Data złożenia

 Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

 Uwagi

 1.

 Załącznik Nr 1

 23.06.2016

 Klub Radnych "Nowoczesna Ostróda"

Petycja została rozpatrzona, odpowiedź skierowano do podmiotu składającego petycję.

Podmiot został w niej poinformowany, że pomost "sędziowski" został wyłączony z użytkowania z przyczyn technicznych oraz,  że decyzja, czy z przyczyn ekonomicznych uzasadnione jest doprowadzenie pomostu do odpowiedniego stanu technicznego i przystosowanie go do pełnienia roli pomostu widokowego, czy też zaplanowana zostanie jego rozbiórka, zostanie podjęta po przeprowadzeniu oceny stanu konstrukcji pomostu oraz po określeniu kosztów remontu.

 

 

2.

Załącznik Nr 2 23.12.2016 Klub Radnych "Nowoczesna Ostróda"

Petycja w trakcie rozpatrywania przez komórkę merytoryczną.

Trwają rozmowy z Syndykiem. Prowadzone są działania zmierzające do funkcjonowania basenu w Ostródzie, zgodnie z decyzjami Rady Miejskiej w Ostródzie.

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.