Wersja nieobowiązująca z dnia

Petycje 2016

 Lp.

 Scan petycji

 Data złożenia

 Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

 Uwagi

 1.

 Załącznik Nr 1

 23.06.2016

 Klub Radnych "Nowoczesna Ostróda"

Petycja została rozpatrzona, odpowiedź skierowano do podmiotu składającego petycję.

Podmiot został w niej poinformowany, że pomost "sędziowski" został wyłączony z użytkowania z przyczyn technicznych oraz,  że decyzja, czy z przyczyn ekonomicznych uzasadnione jest doprowadzenie pomostu do odpowiedniego stanu technicznego i przystosowanie go do pełnienia roli pomostu widokowego, czy też zaplanowana zostanie jego rozbiórka, zostanie podjęta po przeprowadzeniu oceny stanu konstrukcji pomostu oraz po określeniu kosztów remontu.

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.